Призов на строкову службу: права на відстрочку звужено

9335761 квiтня стартував призов на строкову службу в армiю за новими правилами Призовнi комiсiї працюватимуть упродовж двох мiсяцiв. За цей час вiдбиратимуть з-помiж українських чоловiкiв тих, хто придатний до служби в армiї.

Тепер це значно ширший перелiк осiб. I служитимуть вони довше, нiж ранiше. Про те, з якими нововведеннями вiдбуватиметься призов на строкову службу, “Експресу” розповiв полковник Олександр Тiщенко.

– Доки триватиме весняний призов до вiйська?

– Перша черга призову вже стартує i триватиме у квiтнi та травнi. А друга вiдбуватиметься восени, у жовтнi-листопадi. Усi строковики вiдтепер переходять на повне державне забезпечення. За кошти держави матимуть i форму, i взуття, i шкарпетки, засоби гiгiєни, оплачуватимуть їм i лiкування, проживання та харчування. Крiм того, солдати отримуватимуть зарплату в розмiрi 357 гривень щомiсяця.

– А скiльки комплектiв форми надають строковику на перiод служби?

– Згiдно з попереднiми нормами, якi поки що не змiненi, строковику надають одну форму та одну пару взуття на пiвроку.

– Скiльки часу тепер служитимуть в армiї?

– Термiн перебування на строковiй службi збiльшився. Для тих, у кого немає вищої освiти, – до пiвтора року на противагу колишнiм 12 мiсяцям. А тi, хто має диплом про повну вищу освiту, служитимуть рiк i два мiсяцi. Йдеться про диплом i магiстра, i спецiалiста.

– Який призовний вiк?

– Тут також є змiни. Отож на строкову службу вiдтепер братимуть осiб вiд 20 до 27 рокiв. Тодi як ранiше, нагадаю, призивали хлопцiв вiд 18 до 25 рокiв.

– Тобто 18- та 19-рiчних узагалi не викликатимуть до вiйськових комiсарiатiв?

– Їх викликатимуть, щоб надати право на вiдстрочення. Iншими словами – викликати будуть, але на службу вiдправляти – нi.

– А як щодо тих осiб, яким уже сповнилось 25?

– Тепер 25-рiчних будуть викликати у вiйськовi комiсарiати. Однак тут є свої нюанси – чоловiки цiєї вiкової категорiї пiдлягають ще й мобiлiзацiї, яка, нагадаю, саме вiдбувається. Тож у них буде вибiр – їхати в зону АТО чи йти на строкову службу. Якщо оберуть друге, то писатимуть заяви про поновлення на вiйськовому облiку призовникiв.

– Чи змiнився пiдхiд у визначеннi придатностi призовникiв за станом здоров’я?

– Так. Ранiше на вiйськову службу брали тих, хто взагалi не має нiяких хвороб. Лише здорових хлопцiв. Тепер непридатними до служби можуть бути тiльки тi, хто має ускладнену хронiчну недугу, що пiдтверджують медичнi висновки за весь перiод перебiгу хвороби, а також iнвалiди. Тобто, якась одноразова довiдка для вiйськової комiсiї уже не пiдiйде. Така поширена причина для зняття з облiку, як плоскостопiсть, уже не є приводом, щоб визнати строковика непридатним. Тепер чоловiки з таким дiагнозом пiдходять для служби. Не вiзьмуть їх до армiї хiба в тому разi, якщо в них, скажiмо, плоскостопiсть з артрозом.

– А чи змiнився перелiк тих, хто пiдлягає вiдстроченню?

– Так. Сироти право на вiдстрочення втратили. Так само й депутати мiських, районних та обласних рад. Ретельно будемо стежити за опiкунами – вони мають право на вiдстрочення лише в тому разi, коли, крiм них, нiкому доглядати непрацездатних людей.

– А як щодо вiйськових кафедр – чи працюватимуть вони, як i ранiше?

– Так, навчання на вiйськовiй кафедрi для студента зберiгається. Однак, згiдно з правилами, якщо студент не склав сесiю та був вiдрахований, то вже пiдлягає строковiй службi i продовжувати заняття на кафедрi не може.

– Призовний вiк стосується тих, хто вже може бути працевлаштованим. Чи зберiгається за призовником мiсце працi?

– Так. Мiсце працi зберiгається за призовником, незважаючи на те, чи це державна, чи приватна структура.

– Чи вiдправлятимуть строковикiв у зону АТО?

– Нi. Президент пообiцяв усiм, що не будуть.

– Чи змiниться пiдхiд до строкової служби в разi вiдкритої вiйни?

– Якщо вiйна, то все змiниться. Тодi призов на строкову службу припиняють. I для всiх, кому вiд 18 до 60, розпочнеться мобiлiзацiя.

Джерело: Експрес

Вам також може сподобатися