Зміни щодо державних соціальних виплат з 01.07.2020р.

20191128165503Зміни щодо державних соціальних виплат з 01.07.2020р.
7 серпня 2020
розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту Друк
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», яка застосовується з 1 липня 2020 року.

Цією постановою:

1. Затверджений новий Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.

З 01.07.2020 р. обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) здійснюватиметься за єдиним принципом для усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу.

Відтепер, при разрахунку державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу включатиметься розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грошові перекази, отримані із-за кордону, а також розмір заробітної плати без податку на доходи фізичних осіб.

До середньомісячного сукупного доходу сімї не буде включатися державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, суми отриманих аліментів.

Для працездатних осіб, які тривалий час не отримували доходи, втановлюється диференційована величина «умовного доходу» при розрахунку середньомісячного сукупного доходу.

2. Встановлено, що:

– перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, проводиться з 1 січня 2020 року у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

– З 1 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.

3.Внесено зміни у декілька постанов Кабінету Міністрів України.

Зокрема у Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми змінено період доходу, за який обраховується середньомісячний сукупний дохід сімї, а саме до обрахунку береться два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення. Наприклад для призначення допомоги на дітей одиноким матерям з 01.07.2020 для обрахунку береться четвертий квартал 2019 та перший квартал 2020.

Також визначено умови при яких допомога на дітей одиноким матерям не призначається (ці ж умови застосовуються при визначенні права на призначення допомоги малозабезпеченої сім’ї), а саме якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками ― вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Однак, в окремих випадках, а саме якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду, або відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів допомога на дітей одиноким матерям призначається не більше ніж на два шестимісячних періоди.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги. Та на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні ― грудні 2020 року.

Тепер для призначення допомоги на дітей одинокої матері на наступниий період (термін призначеної допомоги якої закінчився в червні 2020) з липня 2020 необхідно подати:

– заяву про призначення допомоги;

– декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги.

Довідка про доходи подається лише у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в Державній податкові службі, Пенсійному фонді України тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту.

Одиноким матерям, яким було під час карантину продовжено виплату допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 264 від 08 квітня 2020 року без їх звернення, та які ще не звернулися до управління соціальної політики необхідно подати заяву та декларацію, а також довідки про доходи за попередніх шість місяців, щоб підтвердити своє право на призначення уже виплаченої допомоги. Заяви рекомендуємо подати до 31.08.2020, щоб не втрати право на призначення допомоги з липня 2020 за новими умовами.

Допомга на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 р.(включно), виплачується до закінчення її строку.

Також внесено зміни і у Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме, а саме допомога не призначається, якщо відомості про батьків (платника аліментів) відсутні у Єдиному реєстрі боржників.

Викладено у новій редакції Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250.

Отже для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, подає такі документи:

заяву;

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Одержувачам допомоги, яким було під час карантину продовжено виплату допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 264 від 08 квітня 2020 року без їх звернення, та які ще не звернулися до управління соціальної політики необхідно подати заяву та декларацію, а також довідки про доходи за попередніх шість місяців, щоб підтвердити своє право на призначення уже виплаченої допомоги. Заяви рекомендуємо подати до 31.08.2020, щоб не втратити право на призначення допомоги з липня 2020 за новими умовами.

Заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сімʼї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї ― обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (далі ― період, за який враховуються доходи).

Державна соціальна допомога не призначається, за таких умов, як одиноким матерям, які наведені вище.

В окремих випадках, а саме якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду, або відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів допомога на дітей одиноким матерям призначається не більше ніж на два шестимісячних періоди.Та на один шестимісячний період, якщо малозабезпечена сім’я є багатодітною або у складі малозабезпеченої сімʼї є одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні ― грудні 2020 року.

У разі коли непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно протягом шестимісячного періоду отримання державної соціальної допомоги, до сукупного доходу малозабезпеченої сімʼї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період ―
на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Для виходу малозабезпеченої сім’ї із складних життєвих обставин за рекомендацією органу соціального захисту населення непрацюючій працездатній особі із числа членів такої сім’ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, центром зайнятості може бути надана допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, порядок надання якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною:

одиноким особам, які за результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними і не мають інших джерел існування ;

непрацездатному подружжю — за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування за тих же умов, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Змінився Порядок виплати на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, а саме виплата допомоги поновлюється багатодітній сім’ї у разі продовження строку дії посвічень або довідки багатодітній сімї та дитини з багатодітної сімї ( якщо діти або особи віком від 18 до 23 років навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної ( професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) за умови що період між припиненням виплати допомоги та зверненням за продовженнм її виплати не перевищує чотирьох місяців.

Вам також може сподобатися