Триває робота над розробкою туристичного паспорта Тернопільщини

Ternopilska_oblВ управлінні з питань туризму та курортів Тернопільської облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з підготовки туристичного паспорта Тернопільської області.

Начальник управління з питань туризму та курортів облдержадміністрації Леся Серетна зазначила, що саме дослідження за своєю масштабністю, глибиною та системністю можна вважати безпрецедентним. Отримано результати розвитку туристичної галузі як у розрізі окремих районів, так і Тернопільської області в цілому. Це означає, що вперше на основі використання сучасних наукових підходів отримано повну картину стану розвитку туристичної галузі Тернопільщини, що закладає основи для створення інвестиційного туристичного паспорту Тернопільської області.

Олена Дейнека, доцент кафедри маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій, яка здійснює науковий супровід вказаного дослідження, визначила основні переваги створення інвестиційного туристичного паспорту для всіх операторів туристичного ринку Тернопільської області:

1. Для керівництва Тернопільської області з’явилась можливість визначити пріоритетні, потенційні та недооцінені види туризму, створити стратегію їх відокремленого розвитку на основі програмно-проектного підходу.
2. Для потенційних інвесторів буде запропоновано своєрідну карту для розвитку туристичної галузі, зокрема будівництва туристичних об’єктів та інфраструктури.
3. Для підприємців такий продукт стане орієнтиром для розвитку бізнесу як в окремих районах Тернопільської області, так і створення відповідних продуктів та реалізації спеціалізованих проектів в конкретних видах туризму.

Вже сьогодні можна назвати туристичну галузь Тернопільщини яскраво диференційованою. Це означає, що сьогодні жоден з видів туризму, що представлений в її межах, не може вважатись домінантним. Разом із цим, можна виділити пріоритетні види, які історично сформувались і потребують подальшого комплексного розвитку. Серед таких видів відзначимо: релігійно-паломницький, культурно-пізнавальний, пригодницький, тематичний.

Іншу групу складають види туризму, що мають значний потенціал для розвитку, зокрема: природний (екологічний), санаторно-курортний, зелений (аграрний). Також можна виділити недооцінені види туризму, що на сьогоднішній день мають доповнюючий характер, а саме: діловий, навчально-освітній, медичний, розважальний, гастрономічний.
Туристичний інвестиційний паспорт Тернопільської області формується на основі групування видів туризму за пріоритетністю розвитку, що дозволить:
– сформувати вірне позиціонування регіону серед інших областей України;
– згенерувати відповідний туристичний бренд;
– правильно розподілити наявні ресурси при плануванні розвитку окремих видів туризму;
– залучити інвесторів у ті туристичні напрямки, які сьогодні мають значний потенціал для розвитку або виявились недооціненими з позицій сучасних світових тенденцій формування світової туристичної індустрії;
– об’єднати і структурувати інформацію про туристичні ресурсі області;
– створити основну для активного просування бренду тернопільської області в Україні та закордоном.

Таким чином, формування туристичного інвестиційного паспорту створить основу на системного та виваженого розвитку цієї індустрії в Тернопільській області на найближчу перспективу.

Презентацію результатів проведеної роботи заплановано на серпень 2014 року.

Вам також може сподобатися