Як правильно зареєструвати друкований ЗМІ?

mediaДержавній реєстрації підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України державною та іншими мовами, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.
Реєстрація друкованих засобів масової інформації регулюється: Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” (із змінами), Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23.04.2007 № 194/5 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 № 410/13677).
Право на заснування друкованого засобу масової інформації (далі – ЗМІ) мають громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності; юридичні особи України та інших держав; трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації подається засновником (співзасновниками) до реєструючого органу.
У заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ повинні бути вказані: засновник (співзасновники) видання; вид видання; назва видання; мова видання; сфера розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів; програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість; передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання; юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити; місцезнаходження редакції.
Заява розглядається реєструючим органом у місячний строк з дня її одержання. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого ЗМІ орган реєстрації письмово повідомляє про це засновника (співзасновників) та про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.
Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію друкованого ЗМІ (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві). Реєстраційний збір справляється у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 (із змінами), а саме: за державну реєстрацію друкованих ЗМІ установлений збір у таких розмірах:
– свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.);
– свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (408 грн.);
– свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (238 грн.);
– свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.);
– свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн.);
– свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких іноземний капітал – 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (2040 грн.).
Розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків.
Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається реєструючому органу. Друкований ЗМІ вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.
Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструвальний орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що втратило чинність.
Для отримання інформації щодо реєстрації друкованого засобу масової інформації необхідно звертатись до реєстраційної служби Головного управління юстиції у Тернопільській області.

Реєстраційна служба
Головного управління юстиції
у Тернопільській області Косарчук Г.І.

Вам також може сподобатися